Termíny

Anotace

250 slov, dvojjazyčně - v českém nebo anglickém jazyce, termín do 16. 4. 2018

Abstrakty

250 slov, dvojjazyčně - v českém a v anglickém jazyce, termín do 18. 6. 2018 7.8.2018

Příspěvky

6-10 normostran, v anglickém jazyce, termín do 18. 6. 2018 7.8.2018

Poznámky

Vybrané příspěvky budou publikovat ve speciálním čísle časopisu Akta polytechnica zařazeného do databáze SCOPUS. Konference se také usiloju o zařazení příspěvků do WoS.

Sledujte nás

AUR konference - Facebook

Za podpory

Katedra architektury - ČVUT Fsv Architektura a stavitelství - K129 - ČVUT Fsv ČVUT v Praze

Kontakty

Místo konání:
ČVUT v Praze
FSv - B169
ukázat na mapě
Ing. arch. Anna Marie Černá
Kontaktní osoba pro účastníky a media