Informace

Vědecký výbor konference

Ing. arch. Eva Dvořáková (externistka, NPÚ)
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec (ČVUT Fsv K129)
prof. Ing. Petr Hájek CSc. (ČVUT Fsv K124)
prof. Ing. Karel Kabele CSc. (ČVUT Fsv K125)
prof. Ing. arch. Šenberger Tomáš (ČVUT Fsv K129)

Organizační tým

Ing. Jan Bartoníček
Ing. arch. Nikolaj Brankov
Ing. arch. Edita Cestrová
Ing. arch. Anna Marie Černá
Ing. Ondřej Horák
Ing. arch. Renata Koubková
Ing. arch. Martin Lapšanský
Bc. Marek Mach
Ing. Magdaléna Šefflová
Ing. arch. Martin Štibor
Ing. arch. Stanislava Šulcová
Ing. arch. M.Eng. Aleš Vaněk
Ing. arch. Lenka Zelená

Chcete se dozvědět něco nového z architektury a trvale udržitelného rozvoje? ANO?

Sledujte nás

AUR konference - Facebook

Za podpory

Katedra architektury - ČVUT Fsv Architektura a stavitelství - K129 - ČVUT Fsv ČVUT v Praze

Kontakty

Místo konání:
ČVUT v Praze
FSv - B169
ukázat na mapě
Ing. arch. Anna Marie Černá
Kontaktní osoba pro účastníky a media